In bài này

Diện Chẩn & Bấm Huyệt - Lương y Lý Phước Lộc

 Lương y Lý Phước Lộc là một trong những người nghiên cứu Diện Chẩn từ rất sớm. Trải qua gần 40 năm khám phá và sáng tạo, thầy Lý Phước Lộc đã tích lũy những kinh nghiệm vô cùng quý báu kết hợp giữa bấm huyệt và Diện Chẩn. 

Diện chẩn và Bấm huyệt Lý Phước Lộc
                          Diện chẩn và bấm huyệt - Lương y Lý Phước Lộc

 Lương Y Lý Phước Lộc và Thuyết Đồng Ứng

Lương Y Lý Phước Lộc đã phát triển Thuyết Đồng ứng trên khắp cơ thể người và ứng dụng thuyết này một cách nhần nhuyễn và đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn lâm sàng. Các đồ hình Diện Chẩn được ông cụ thể hóa và mô tả bằng bằng các hình vẽ giúp cho người học dễ dàng tìm được các điểm đồng ứng phản chiếu.

Thuyết Đồng Ứng cho rằng: Những gì giống nhau hay tương tự nhau thì có quan hệ với nhau. Cụ thể là những bộ phận có hình dạng giống nhau hay tương tự nhau đều có những tương quan, có thể ảnh hưởng hay tác động lẫn nhau.

Ví dụ : Sống mũi tương tự sống lưng nên có quan hệ với sống lưng (và ngược lại) hai cánh mũi có hình dạng tương tự như hai mông nên có ảnh hưởng đến mông. Gờ mày có dạng tương tự như cánh tay nên có liên quan đến cánh tay, ụ cằm có hình dạng như bọng đái nên có liên quan đến bọng đái...

Tìm huyệt trên cơ chế Đồng Ứng của thầy Lý Phước Lộc

Trong các Lớp học Diện Chẩn và Bấm huyệt được tổ chức, ông hướng dẫn tìm huyệt một cách rất đơn giản và dễ hiểu. Không chú trọng vào việc nhớ hết các tên huyệt hay các phác đồ kinh nghiệm. Việc tìm huyệt chủ yếu dựa trên các các nơi đồng ứng (đã được vẽ ra hay chưa được vẽ). Vì theo nguyên lý Đồng ứng những bộ phận trên cơ thể người cùng hình dáng với nhau thì có thể chữa cho nhau, và sinh huyệt cũng có thể tìm ngay ở những bộ phận này.

Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Lương y Lý Phước Lộc

Với phong cách truyền đạt giản dị, dễ hiểu. Các bài giảng của thầy Lý Phước Lộc thể hiện đầy sự tâm huyết đối với nghề và sự ân cần với các thế hệ học trò.

Dưới đây là những bài giảng về Diện Chẩn và Bấm Huyệt của Thầy, mong rằng các bạn tiếp thu thêm để nâng cao tay nghề và ứng dụng hiệu quả nhằm giúp ích cho mọi người, nhất là người nghèo nhằm giúp họ khỏi bệnh mà không phải tốn tiền mua thuốc

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 01

tại Trung Tâm Trường Sinh Học 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 02

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 03

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 04

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 05

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 06

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 07

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 08

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 09

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 10

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 11

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 12

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 13

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 14

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

 

Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 15

tại Trung Tâm Trường Sinh Học

  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 16
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 17
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 18
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 19
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 20
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 21
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 22
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 23
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 24
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 25
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 26
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 27
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 28
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 29
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 30
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 31
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 32
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33a
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33b
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 33c
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 34
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 35
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 36
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 37
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 38
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 39
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 40
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 41
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 42
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 43
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 44
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 45
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 46
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 47
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 48 Đau cột sống
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 49 Đau cột sống
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 50
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 51
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 52
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 53
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 54
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 55
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 56
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 57
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 58
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 59
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 60
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 61
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 62
 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 63 Đặc Biệt Sự phối hợp

Thầy LPL-Đỗ Đức Ngọc Bs Tây Đông Y YouTube

  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 66
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 67
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 68
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 69
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 70
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 71
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 72
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 73
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 74
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 75
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 76
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 77
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 78
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 79
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 80
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 81
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 82
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 83
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 84
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 85
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 86
  Diện Chẩn & Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD 87
 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD88 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD89 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD90 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD91 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD92 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTube 2

 

Bấm Huyệt Lý Phước Lộc DVD93 Khóa 7 Ngày 25 8 2014

Tai Trung Tâm TSH Điển Quang YouTub

@ Diện Chẩn Việt Tổng Hợp

Thêm ý kiến