In bài này

Chữa u xơ tử cung bằng diện chẩn

Các huyệt phản chiếu Tử cung: 53, 63, 7, 143, 23, 174.

Diện chẩn điều trị u xơ tử cung

 Phác đồ1: Điều trị u xơ tử cung

1. Bấm bộ Tiêu u tiêu bướu + Phản chiếu tử cung
2. Hơ phản chiếu tử cung dưới lỗ mũi 30 giây
3. Hơ 143 – 30 giây
4. Lăn, hơ đồ hình đồng ứng tử cung trên bàn tay, trên lưng (xem hình kèm theo)
Ngày làm 3-4 lần  (Thầy Trần Dũng Thắng)

Đồng ứng tử cung

 

Diện chẩn chữa u xơ tử cung

Phác đồ 2: chữa u xơ tử cung
1. Lăn phản chếu tử cung ở mũi, hố mắt
2. Day ấn 16, 17 (làm mềm tử cung)
3. Day ấn 53, 19 (rút tử cung lên)
4. Day ấn: 143, 173, 23, 43, 103, 348, 126 (kéo tử cung lên và làm nhỏ lại)
5. Lăn, hơ đồ hình đồng ứng tử cung trên bàn tay, trên lưng (xem hình kèm theo)

Ghi chú:
- Thực hiện 2 phác đồ điều trị u xơ tử cung như trên trên.Thỉnh thoảng thay bộ TUTB bằng bộ BA TIÊU để tăng khả năng giải độc.
- Uống thêm thuốc giải độc cũng tốt
----
- TUTB: Bộ Tiêu u tiêu bướu
- Noãn sào : buồng trứng.
- Cứ 2 tuần siêu âm lại một lần, xem kết quả để điều chỉnh tiếp

FB: Kỳ Nam
(Sưu tầm + kinh nghiệm)