In bài này

Tư liệu -39- Huyệt mốc đồ hình - Giáo án Diện Chẩn Tạ Minh

1)         ĐỒ HÌNH DƯƠNG:

            ĐH Dương diễn tả mặt sau cơ thể vì mặt sau cơ thể theo Đông y thuộc Dương. Dùng để dò tìm sinh huyệt các bệnh thuộc vùng này.
- Đỉnh đầu: 103           - Chẫm: 106                - Tai: 332                     - Cột sống cổ: 108 – 26
- Cột sống lưng trên (cột sống ngực): 26 – 189                                  - Cột sống thắt lưng: 189- 23
- Cột sống cùng: 23 - 173                               - Mõm cụt: 173-143.   - Mõm vai: 65
- Nách: 179                 - Khuỷu tay (cùi chỏ): 98                                - Cổ tay: vùng 130
- Ngón tay cái: 180     - Ngón tay trỏ: dưới 180                                 - Ngón tay giữa: 460
- Ngón tay áp út: 459  - Ngón tay út: 60         - Thắt lưng: 1              - Eo: 61
- Mông: 5                    - Đầu gối: 270             - Khoeo chân: 29         - Cổ chân: 347
- Gót chân: 127           - Ngón chân cái: 254   - Ngón chân trỏ: 255   - Ngón chân giữa: 256
- Ngón chân áp út: 257                                   - Ngón chân út: 292    - Dương vật: 19 - 53.

2)         ĐỒ HÌNH ÂM:

            ĐH Âm diễn tả mặt trước cơ thể vì theo Đông y thi mặt trước cơ thể thuộc Âm. Dùng để dò tìm sinh huyệt các bệnh thuộc vùng này.
- đỉnh đầu: 557            - giữa mí tóc trán: 126                                     - mắt: vùng 175
- mũi: 103 – 26            - môi miệng: vùng 8    - mõm vai: 88              - cùi chỏ: 28
- cổ tay: vùng 133       - ngón tay cái: 61        - ngón trỏ: vùng 35     - ngón giữa: vùng 7
- ngón áp út: 29           - ngón út: 85                - vú: vùng 12               - rún: 1
- gối: 9                         - cổ chân: vùng 156     - gót chân: 156            - ngón chân út: 293
- ngón áp út: 346         - ngón giữa: 345          - ngón trỏ: 344                        - ngón cái: 343.

3)         ĐỒ HÌNH TRẮC DIỆN:

- đỉnh đầu: 215            - gáy: vùng 555           - mõm vai: 88              - thắt lưng: 275
- mông: 63P                 - mõm cụt: 94

4)         ĐỒ HÌNH ĐỊNH KHU VÕ NÃO:

- ngón chân út: 26       - ngón áp út: 240         - ngón giữa: 65            - ngón trỏ: 26/97
- ngón cái: 97              - gối: vùng 175            - mõm cụt: 126            - mông: vùng 219
- thắt lưng: 560           - vai: 564                     - chỏ: vùng mí tóc mai gặp tuyến I
- cổ tay: 191                - ngón tay út: 191        - ngón áp út: 185         - ngón giữa: 195
- ngón trỏ: 177                        - ngón cái:183             - gáy: 16                      - mũi: 138
- môi miệng: 79           - cằm: 14                     - hầu họng: 277.
5)         ĐỒ HÌNH NỘI TẠNG:
5.1)      Các huyệt điều chỉnh chức năng cho các nội tạng:
- Can ( gan): 50           - Tâm (tim): 189          - Tỳ (Tụy và Lách): 7, 37.
- Phế (phổi): 3, 13       - Thận: 17, 300            - Đởm (mật): 41          - Tiểu trường (ruột non): 22
- Vị (dạ dày, bao tử): 39                     - Đại trường (ruột già): 104    - Bàng quang (bọng đái): 87
5.2)      Các vùng huyệt giới hạn các tạng phủ (tương đối):
- Gan: 58-279-28-63M-K.IX              - Tim: xung quanh 189            - Lách: xung quanh 37
- Tụy: 37-39-113-7-511+                    - Phổi: 34-61-39-133-28-180  - Thận: 17-38-29-222
- Ống dẫn tiểu (niệu quản): 29-85-156                                               - Mật: xung quanh 41 
- Ruột non: xung quanh viền môi trên và vùng 222-156-22               - Dạ dày: 290-61-39-113-63
- Tá tràng: 63-, 7+                              
- Ruột già: chạy từ 104+ lên 50 xuống 63 qua 70 xuống 104- vào 22           - Trực tràng: 22-521.
(Trích Giáo Án Kỹ thuật chẩn trị bệnh bằng Diện Chẩn kết hợp Đông Tây Y)
Lương-y Tạ Minh. 1986.