In bài này

Nhĩ châm

I.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHĨ CHÂM 

Nhĩ châm là một di sản quý báu trong châm cứu học cổ truyền của nhân loại. Nó có nguồn gốc rất xa xưa từ phương pháp chữa bệnh dân gian của nhiều dân tộc thuộc vùng Địa Trung Hải vào thời đại văn minh cổ đại Ai Cập, đồng thời cũng được nêu lên trong kho tàng y học cổ truyền Đông phương. 
1.1. Tại châu Âu. 

Thời kỳ Ai cập cổ đại  đó đề cập gây tuyệt sản ở phụ nữ bằng cách châm trên loa tai, thời Hippocrate có nêu phương pháp gây vô sinh ở nam giới bằn cách chích trên loa tai.

In bài này

Diện Châm

 Diện Châm là phương pháp châm ở Mặt để phòng và trị bệnh

Diện châm - Diện chẩn

 Đại Cương

Diện = Mặt.

Châm = Dùng vật gì nhọn đâm hoặc kích thích vào.

Diện Châm là phương pháp châm ở Mặt để phòng và trị bệnh.

Môn Diện Châm đã và đang được nhiều nước trên thế giới lẫn Việt Nam ngjiên cứu dưới nhiều dạng khác nhau:

. Liên Xô áp dụng để chẩn đoán và xoa bóp.

. Đức nghiên cứu xoa bóp để điều trị.

. Trung Quốc áp dụng nhiều trong châm tê.

. Riêng tại Việt Nam, ngoài áp dụng Diện Châm của Trung Quốc để châm tê, nhóm Diện chẩn Điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu còn áp dụng phương pháp lăn, xoa dầu, dán cao, cứu…  trong phòng và trị bệnh.

In bài này

Học thuyết tạng tượng - Phần 2

 SỰ LIÊN HỆ HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI TẠNG

Giữa ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận về công năng sinh lý có quan hệ nương tựa lẫn nhau, hạn chế lẫn nhau. Ví dụ: Giữa tâm và thận: Tâm thuộc hoả, là tạng dương ở trong dương, thận thuộc thủy là tạng âm ở trong âm, tâm thận giao tiếp nhau, thủy hoả hỗ trợ nhau mới duy trì được sự hoạt động sinh lý bình thường. Nếu hoả không có thủy chế ước thì thịnh lên mà hại âm. Thủy không có hoả làm cho âm tăng lên thì lạnh quá mà hại dương. 

In bài này

Học thuyết tạng tượng - Phần 1

“Tạng” là các tổ chức cơ quan ở trong cơ thể

“Tượng” là biểu tượng của hình thái, sinh lý, bệnh lý của nội tạng phản ánh ra bên ngoài cơ thể. Vì thế quan sát cơ thể sống để nghiên cứu quy luật hoạt động của nội tạng gọi là “tạng tượng”.

Nghiên cứu sự hoạt động nội tạng của cơ thể là dựa vào sự phát triển của giải phẫu học ở một mức độ nhất định. Giải phẫu học xưa đã có nguồn gốc rất sớm, các sách “tố vấn”, “linh khu” và Hải Thượng Lãn Ông đã ghi chép rất nhiều kiến thức nói về giải phẫu. Nhưng học thuyết “Tạng Tượng” lại không hoàn toàn dựa vào giải phẫu học, nó là một thứ học thuyết theo sự chỉ

In bài này

Học thuyết thiên nhân hợp nhất

 I - ĐỊNH NGHĨA 

Học thuyết thiên nhân hợp nhất nói lên giữa con người và hoàn cảnh tự nhiên và xã hội, luôn luôn mâu thuẫn và thống nhất với nhau. Con người thích nghi, chế ngự, cải tạo hoàn cảnh thiên nhiên và xã hội sẽ sinh tồn và phát triển.