In bài này

Diện Chẩn Hà Nội: Kinh nghệm chữa bệnh hiệu quả

Diện Chẩn Hà Nội là câu lạc bộ của những người yêu mến Diện Chẩn và các môn sinh Nghiên cứu - Ứng dụng Diện chẩn – Điều khiển liệu pháp ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là nơi trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe theo Diện chẩn của GS.TSKH. Bùi Quốc Châu do những người yêu thích Diện Chẩn thực hiện.

dien-chan-ha-noi-chua-benh