In bài này

Tư liệu -04- Diện chẩn điều khiển liệu pháp yếu quyết

 Tạ Minh.

             Muốn giỏi Diện chẩn – Điều khiển Liệu pháp các bạn cần thực hiện các điều sau đây:

 1)                  Thuộc làu tất cả đồ hình căn bản, các hệ thống phản chiếu phụ (là các đồ hình chưa được vẽ ra).

 2)                  Thuộc và hiểu các thuyết DC và thuyết ĐKLP một cách tường tận chứ không chỉ hiểu nghĩa của câu văn. Điều này cần thực hành nhiều thì mới thấm sâu được.

 3)                  Nắm vững tác dụng và kỹ thuật sử dụng, thao tác nhuần nhuyễn tất cả các dụng cụ chữa bệnh.

 4)                  Biết những điểm đại cương cơ bản về giải phẫu cơ thể, sinh lý và bệnh lý nội khoa tây y.

 5)                  Nắm vững lý thuyết cơ bản (như Âm Dương, ngũ hành, tạng tượng, bát cương, bát pháp…), bệnh lý nội khoa đông y.

 6)                  Học thêm các phương pháp châm cứu, bấm huyệt khác – nếu giỏi càng tốt. Tìm cho ra sự giống nhau và sự khác nhau giữa chúng với nhau cũng như giữa chúng với DC.

 7)                  Bạn cần nhớ “LINH ĐỘNG” không có nghĩa là bừa bãi, vì vậy cần tôn trọng các nguyên tắc chẩn đoán, điều trị để không gây phản ứng xấu cho bịnh nhân.

 DC-ĐKLP dù sao cũng chỉ là phương tiện chẩn đoán và điều trị trong y học dân tộc như các phương tiện khác (Thể-Nhĩ-Đầu-Thủ-Túc châm, Chích lễ, Thập chỉ đạo…..v.v..), y lý gồm cơ thể học, sinh lý học và bệnh lý học mới là nền tảng. Nền tảng vững chắc thì mới phát huy tác dụng của phương tiện được, bằng không rất dễ gây rối rắm khi chữa bệnh mà không chẩn đoán, không biết y lý, không có nguyên tắc. Điều này không riêng gì cho DC-ĐKLP mà cho mọi phương pháp y học.

             Tính đại chúng của DC-ĐKLP là không thể phủ nhận, nhưng căn bản y lý lại không thể không học. Nếu không, sẽ có lúc ta hại bịnh nhân mà không hề hay biết. Đó cũng là một cái tội trong ngành y vậy. Mong được sự đồng cảm của các anh chị em say mê Diện Chẩn.

 TP. Hồ Chí Minh, 21-12-1998.