In bài này

Huyệt số 2 Diện Chẩn

Tư liệu về quá trình tìm ra các huyệt trên mặt của GSTSKH Bùi Quốc Châu, nền tảng của Diện chẩn – Điều Khiển Liệu Pháp: Huyệt số 2

Huyệt số 2 (tìm ra ngày 27/3/1980)

 huyệt số 2 diện chẩn

huyệt số 2 diện chẩn